Zistite, ako to v nich funguje

Pozrite sa na niektoré z najčastejších testov, ktoré používame na hodnotenie lepidiel.

  1. Testovanie pevnosti v šmyku Štandardná metóda testovania pevnosti v šmyku lepidla meria silu potrebnú na oddelenie dvoch zlepených plôch prekrývajúcich sa v určitej oblasti.
  2. Testovanie pevnosti lepidla v odlupovaní Jednou metódou je Climbing Drum Peel Test, ktorý umožňuje výpočet pevnosti lepidla v odlupovaní nezávisle na materiáli, ktorý je lepený.
  3. Testovanie odolnosti voči rázom Testovanie odolnosti voči rázom zahŕňa pustenie závažia z určenej výšky na zlepenú zostavu a následné zaznamenanie absorbovanej energie.
  4. Testovanie trvanlivosti a vplyvu prostredia V realite sú lepené časti vystavené rôznym úrovniam teploty, vlhkosti a silným chemikáliám, a takýmto podmienkam vystavujeme aj lepené zostavy v našich laboratóriách.

Chceli by ste vykonať svoje vlastné testy?  

Máte záujem dozvedieť sa viac o laboratóriách LOCTITE?