Sekundové
lepidlá

Sekundové lepidlá LOCTITE sú rýchlo tvrdnúce jednozložkové lepidlá, ktoré dosahujú upevnenie za menej ako 5 sekúnd. Sú vhodné na lepenie priliehajúcich častí z rôznych materiálov vrátane plastov. Sú odolné voči teplotám do 120°C.
Kliknite sem a zistite viac

Upevňovanie

Produkty na upevňovanie LOCTITE sú určené na lepenie priliehajúcich valcovitých kovových dielcov. Vytvoria 100 % kontakt medzi kovovými povrchmi a výrazne zvyšujú pevnosť zostavy v porovnaní s tradičnými konštrukciami. Sú odolné voči teplotám do 230°C a dosahujú upevnenie už za 3 minúty.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Vyberte si medzi 2-zložkovými akrylátmi, akrylátmi s 2-stupňovým použitím, epoxidmi, polyuretánmi, SMP alebo silikónmi, ktoré Vám ponúkajú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a zároveň širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosť vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Sekundové
lepidlá

Sekundové lepidlá LOCTITE sú rýchlo tvrdnúce jednozložkové lepidlá, ktoré dosahujú upevnenie za menej ako 5 sekúnd. Sú vhodné na lepenie priliehajúcich častí z rôznych materiálov vrátane plastov. Sú odolné voči teplotám do 120°C.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Vyberte si medzi 2-zložkovými akrylátmi, akrylátmi s 2-stupňovým použitím, epoxidmi, polyuretánmi, SMP alebo silikónmi, ktoré Vám ponúkajú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a zároveň širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosť vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Sekundové
lepidlá

Sekundové lepidlá LOCTITE sú rýchlo tvrdnúce jednozložkové lepidlá, ktoré dosahujú upevnenie za menej ako 5 sekúnd. Sú vhodné na lepenie priliehajúcich častí z rôznych materiálov vrátane plastov. Sú odolné voči teplotám do 120°C.
Kliknite sem a zistite viac

Upevňovanie

Produkty na upevňovanie LOCTITE sú určené na lepenie priliehajúcich valcovitých kovových dielcov. Vytvoria 100 % kontakt medzi kovovými povrchmi a výrazne zvyšujú pevnosť zostavy v porovnaní s tradičnými konštrukciami. Sú odolné voči teplotám do 230°C a dosahujú upevnenie už za 3 minúty.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Vyberte si medzi 2-zložkovými akrylátmi, akrylátmi s 2-stupňovým použitím, epoxidmi, polyuretánmi, SMP alebo silikónmi, ktoré Vám ponúkajú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a zároveň širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosť vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Sekundové
lepidlá

Sekundové lepidlá LOCTITE sú rýchlo tvrdnúce jednozložkové lepidlá, ktoré dosahujú upevnenie za menej ako 5 sekúnd. Sú vhodné na lepenie priliehajúcich častí z rôznych materiálov vrátane plastov. Sú odolné voči teplotám do 120°C.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Vyberte si medzi 2-zložkovými akrylátmi, akrylátmi s 2-stupňovým použitím, epoxidmi, polyuretánmi, SMP alebo silikónmi, ktoré Vám ponúkajú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a zároveň širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosť vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Sekundové
lepidlá

Sekundové lepidlá LOCTITE sú rýchlo tvrdnúce jednozložkové lepidlá, ktoré dosahujú upevnenie za menej ako 5 sekúnd. Sú vhodné na lepenie priliehajúcich častí z rôznych materiálov vrátane plastov. Sú odolné voči teplotám do 120°C.
Kliknite sem a zistite viac

Upevňovanie

Produkty na upevňovanie LOCTITE sú určené na lepenie priliehajúcich valcovitých kovových dielcov. Vytvoria 100 % kontakt medzi kovovými povrchmi a výrazne zvyšujú pevnosť zostavy v porovnaní s tradičnými konštrukciami. Sú odolné voči teplotám do 230°C a dosahujú upevnenie už za 3 minúty.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Vyberte si medzi 2-zložkovými akrylátmi, akrylátmi s 2-stupňovým použitím, epoxidmi, polyuretánmi, SMP alebo silikónmi, ktoré Vám ponúkajú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a zároveň širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosť vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Utesňovanie
závitov

Produkty na utesňovanie závitov LOCTITE utesňujú a zaisťujú kovové potrubia a armatúry, zabraňujú vzniku netesností, netečú, nezmršťujú sa, netrhajú sa a neznečisťujú systémy. Zabraňujú vzniku korózie a utesnené závity sa môžu jednoducho demontovať.
Kliknite sem a zistite viac

Plošné
tesnenia

Plošné tesnenia LOCTITE poskytujú vynikajúce vysoko pevné utesnenie medzi tuhými kovovými prírubami, s maximálnym kontaktom plôch, a zabraňujú vzniku korózie na plochách prírub. Jednoducho sa nanášajú, vypĺňajú všetky medzery spôsobené nepravidelnosťami povrchu, a poskytujú vysokú odolnosť voči rozpúšťadlám. Výmenou tradičných tesnení zvyšujú spoľahlivosť počas prevádzky a môžu tiež znížiť náklady na výrobu a skladovanie.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Epoxidy, SMP a silikóny Vám poskytujú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a pri tom ponúkajú širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosti vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Konštrukčné
lepidlá

Epoxidy, SMP a silikóny Vám poskytujú vysoko pevné spoje odolné voči rázom a pri tom ponúkajú širokú škálu mechanizmov vytvrdzovania, možnosti vypĺňania medzier a rôzne časy použitia. Niektoré z nich majú teplotnú odolnosť do 100°C, pričom iné odolávajú teplotám až do 385°C.
Kliknite sem a zistite viac

Zaisťovače
závitov

Naše zaisťovače závitov s vysokou teplotnou odolnosťou zaistia a utesnia závitové upevňovacie skrutky a odolávajú teplotám až do 230°C.  Sú výborné na použitie v priemyselných peciach, rafinériách, kotolniach, pri spracovaní celulózy a papiera, v turbo motoroch, pri spracovaní kovov, výrobe skla, a pri ďalších aplikáciách.
Kliknite sem a zistite viac

Zaisťovače
závitov

Zaisťovače závitov LOCTITE s možnosťou demontáže zaistia a utesnia kovové upevňovacie skrutky, ktoré sa môžu demontovať s pomocou ručného náradia. Sú vhodné pre obrábacie stroje a lisy, čerpadlá a kompresory, upevňovacie skrutky a prevodovky. Dostupné v tekutej forme alebo ako tyčinka.
Kliknite sem a zistite viac

Zaisťovače
závitov

Naše vysoko pevné zaisťovače závitov zaistia a utesnia kovové upevňovacie skrutky do priemeru až 1 palca. Sú vhodné do permanentných zostáv, ťažkých zariadení, na závesné skrutky, skrutky motora a čerpadla, motora čerpadla, skrutky veka ložiska a čapy.
Kliknite sem a zistite viac

Zaisťovače
závitov

Tieto zaisťovače závitov ako prvé prinášajú znížené riziko v porovnaní s tradičným zložením anaeróbnych produktov. Pomáhajú zvyšovať bezpečnosť pri práci, pri čom poskytujú výnimočne efektívne zaistenie a utesnenie kovových upevňovacích skrutiek. Ich “čisté” Karty bezpečnostných údajov neobsahujú žiadne označenia nebezpečenstva a bezpečnostné vety.
Kliknite sem a zistite viac

Zaisťovače
závitov

Odporúčajú sa na zaistenie vopred zmontovaných skrutiek, ako sú skrutky na prístrojoch, elektrických konektoroch a karburátoroch. Taktiež utesňujú porézne povrchy v zvaroch a na kovových dielcoch. Možnosť demontáže s použitím tepla a ručného náradia.
Kliknite sem a zistite viac